FINANSIELL INFORMASJON

Woodsafe Timber Protection AB (556630-5321) er et selskap som er heleid av grunnleggeren Thomas Bengtsson. Selskapet er diplomert innehaver av høyeste kredittvurdering AAA, og vurderingsklasse VVV. Selskapet har i flere år hatt sterk vekst med god økonomisk utvikling, som i 2014 gjenspeiles i: soliditet på 42,41 %, kasselikviditet på 123,17 %, 19,68 % fortjenestemargin, EBIT 4010 TKR, tilganger 27,574 tusen TKR.

Leverings- og besøksadresse

(Åpent for lasting 07.00 til 15.45. Ring oss for øvrige tider) 
Woodsafe Timber Protection AB 
Brandövningsplats 
Tillbergaleden, 
725 95 Västerås. 

Post- og fakturaadresse  

Woodsafe Timber Protection AB, 
Box 1153, 
72129 Västerås. 
Sverige. 
Telefon: +46 (0) 21-14 72 73

Betalingsinformasjon           

WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB, 
Box 1153,
72129 Västerås
SWEDEN 
Tel:+46(0)21 147273 +46 (0)707 420420 
Organisasjonsnummer: 556630-5321 VAT Nummer: SE556630532101
EORI Nummer: SE5566305321 

Kjøps- og bestillingsvilkår 

Fakturaer skal alltid merkes med vårt prosjekt- eller ordrenummer, fakturaer sendes til Woodsafe Timber Protection Boks 1153 721 29 Västerås.  Betaling 30 dager netto. Spesialpris 10 dager netto. Rente etter lov om sen betaling, både fakturaer og leverandørfakturaer.   Feilaktig utstedte fakturaer, f.eks. feil adresse, mangel på kjøpsreferanse, returneres til avsender.    

Woodsafe tjenester og leveranser i henhold til følgende vilkår: 
  • IncoTerms 2010 EXXW. 
  • Garantiforskrift GRT 2016.  
  • Woodsafe engasjement og reservasjoner følger våre datablad og vedlegg