EU byggevareforordning

EU byggevareforordning

Nå er det lov om sertifisering.

Det er ikke lenger valgfritt å CE-merke treprodukter. 1. juli 2013 trådte en ny EU-lov i kraft, som krever obligatorisk CE-merking av treprodukter EN13915, EN 13986.

EUs byggproduktforordning CPR 305/2011

- stiller høye krav til deg uavhengig av om du er kunde, selger engros eller produsent. Alle har ansvar innenfor sitt ansvarsområde om å sikre at kravene til ytelse oppfylles. Du kan ikke fraskrive deg ansvaret med henvisning til hva selgeren eller produsenten har fortalt deg. Du skal alltid kreve dokumentasjon. Husk - det er riktig dokumentasjon du skal ha, ikke feilaktig, f.eks. enkeltstående branntester osv.

  • CE-merking - sertifisert i henhold til EN14915, EN 13986.
  • Endrede egenskaper = kontrollsystem i henhold til vedlegg ZA.
  • I andre tilfeller, f.eks. K210/B-s1,d0 eller SP-Fire 105 gjelder
Disse sertifikatene må alltid sikres ved:

Produksjonskontroll utført av tredjepart, f.eks. SP. DBI. Sintef etc.

Det er delte meninger om disse kvalitetssikringsmerkene. Noen hevder at CE-merkingen bare er en selverklært ytelse og at typegodkjenning er en godkjenning og bevis på at produktene oppfyller den svenske bygningslovgivningen. Riktig informasjon er at både CE-merking og typegodkjenningen er likeverdige når det kommer til brannbeskyttelse av tre, og materialendrede egenskaper av tre.

CE-merkingen er en felles europeisk merking som i prinsippet innebærer en kvalitetssikret innholdsfortegnelse, men når det gjelder situasjoner der en endrer et materiales egenskaper, slik som ved Woodsafes brannimpregnering gjør, så omfattes også CE-merkingen av vedlegg ZAs kontrollsystem 1, det høyeste kontrollsystemet i standarden. Dette betyr at produktet kvalitetssikres og granskes etter samme kriterier som ved typegodkjenningen.

OBS: CE-merking i henhold til kriteriene for brannhemmende tre med materialforbedrende egenskaper mot brann, kan bare utstedes av godkjent kontrollorgan, for eksempel SP. SP. Dette betyr at selvdeklarasjonen som bekrefter at produksjonen oppfyller harmonisert produktstandard ikke er gyldig dokumentasjon når treproduktet omfattes av reglene mot brann.

I lang tid poengterte Woodsafe viktigheten av at utbygger eller kjøper bruker produkter som oppfyller kravene til brannsikring - på samme vilkår og under riktige forutsetninger. Et produkt som viser branntest eller klassifiseringsrapport kan aldri aksepteres på grunnlag av gjeldende bygningslovgivning. Ved slikt valg av produkt, uten sertifisering, er det utbyggers og kjøpers ansvar å fullt ut sikre funksjonsdyktige egenskaper.

Under finner du eksempler på lover, forskrifter og forordninger som regulerer bruken av tre:

  • SFS 2010:900
  • Boverkets BBR
  • EUs CPR 305/2011
  • Vedlegg ZA
  • Med flere

Ved å bruke Woodsafe brannsikkert tre, slik at du velger tre som oppfyller alle relevante krav som er angitt ovenfor. Endringer i lover og forskrifter overvåkes kontinuerlig av Woodsafe og suppleres om nødvendig.