ONZE CERTIFICATEN EN BEVOEGDHEDEN

Woodsafe Timber Protection wordt gedekt door de meeste certificaten die zijn uitgegeven door bekende aangemelde instanties, zoals SP-certificering (0402). Onze diensten zijn gecertificeerd volgens de Bouwproductenverordening van de EU en de relevante geharmoniseerde productnorm, Annex ZA Systeem 1, de Zweedse Wet op de Ruimtelijke Ordening (SFS 2010:900) e.a. 

Onze certificeringen houden in dat wij bevoegd fabrikant zijn met het recht om houtproducten met brandwerende eigenschappen op de markt te brengen en voor downstreamgebruikers toegankelijk te maken. Woodsafe Timber Protection is sinds 2009 bevoegd fabrikant volgens de Richtlijn bouwproducten van de EU (CPD) en de verordening die die richtlijn heeft vervangen, de Bouwproductenverordening.

Wilt u onze experts raadplegen? U vindt onze experts hier.