MILIEU

In de media worden broomhoudende vlamvertragers met namen als PBB, PBDE enz. zeer gevaarlijk genoemd. Ook boorzuur wordt volgens de REACH-lijst beschouwd als schadelijke stof. Woodsafe Timber Protection maakt gebruik van twee verschillende brandvertragende middelen die worden geproduceerd door Koppers Performance Chemicals Inc., VS, en Hoover Inc., VS.
   
  • Koppers FirePRO® bevat geen broomhoudende stoffen, maar wel een kleine hoeveelheid boorzuur in het eindproduct. De drempelwaarde voor verplichte etikettering en beperkingen ligt bij 5,5 gewichtsprocent boorzuur. Deze limiet wordt niet overschreden, waardoor de stof niet op het etiket van met Woodsafe FirePRO™ geïmpregneerd hout en multiplex te worden vermeld. Het product is goedgekeurd in overeenstemming met de eis op het gebied van emissie van het binnenmilieu.
  • Koppers/Hoover Fire-X® bevat geen broomhoudende stoffen en geen boorzuur. 
Geen van de geïmpregneerde houtproducten van Woodsafe zijn onderworpen aan beperkingen voor downstreamgebruikers, met uitzondering van aanbevelingen als AMV en onze productenfactsheets. Houtafval met deze producten dient te worden afgevoerd als brandbaar hout. Zelf verbranden wordt niet aanbevolen vanwege verminderde verbrandingseigenschappen, waardoor kleine biomassaketels beschadigd kunnen raken (er kan o.a. kan worden gevormd).

Nordic Swan

Woodsafe Timber Protection krijgt steeds vaker de vraag of Woodsafe-brandbeveiliging voldoet aan milieukeurmerken, zoals Nordic Swan, Leed, BREEAM e.a. Het keurmerk Nordic Swan is een milieusysteem waarnaar in toenemende mate wordt gevraagd door zowel architecten als bouwers en opdrachtgevers.

Na beoordeling van de diensten van Woodsafe heeft Nordic Swan het volgende geconcludeerd: hout en multiplex met brandwerende impregnatie van Woodsafe vallen niet onder de criteria van Nordic Swan op basis van de specifieke stoffen volgens 021, 026. Dit betekent dat hout met brandwerende impregnatie van Woodsafe kan worden gebruikt in projecten met het keurmerk Nordic Swan. De beoordeling van brandvertragend middel moet derhalve niet worden meegenomen in de beoordeling van Nordic Swan.

Beoordeling van bouwproducten 

Woodsafe Timber Protection voldoet volledig aan de criteria voor het milieusysteem Byggvarubedömningen.

EPD    

Geen.

Leed

Niet relevant als afzonderlijk product. Woodsafe Timber Protection raadt aan om onze opgestelde verklaringen te gebruiken als basis voor Leed-projecten.

Sunda Hus

Woodsafe Timber Protection voldoet volledig aan de criteria voor het milieusysteem Sunda Hus.

Milieuverklaring   

Woodsafe Timber Protection beschikt over een Milieuverklaring.

Breeam 

Niet relevant als afzonderlijk product. Woodsafe Timber Protection raadt aan om onze opgestelde verklaringen te gebruiken als basis voor BREEAM-projecten.

Basta 

Geen.

Wilt u onze experts raadplegen? U vindt onze experts hier.