MEER INFORMATIE OVER ONS DAGELIJKS WERK EN ONZE PRODUCTIEVERGUNNINGEN


ISO 14001    

Woodsafe Timber Protection beschikt over een ISO 14001-certificaat voor systematische milieutechnische duurzaamheid.

Afvalverwijdering bij Fågelbacken

Woodsafe Timber Protection heeft een alles dekkende afspraak met Vafab AB voor de volledige verwijdering van afval, waaronder gevaarlijke afvalstoffen enz.

Milieu- en gezondheidsbeheer

Woodsafe Timber Protection beschikt over een vergunning voor zijn activiteiten. De verantwoordelijke instantie en de gemachtigde instantie voor inspecties voor het districtsbestuur van Västmanland is Milieu- en gezondheidsbeheer van de stad Västerås.

Crisisbeheer

Woodsafe Timber Protection beschikt over een beheerplan en is voorbereid op crisissituaties op de werkvloer. Voorbereiding op acute crisissituaties is geregeld via afspraken met o.a. Relita AB en Vafab AB.  

Reach

Woodsafe Timber Protection geeft de eigenschappen van bewerkte producten aan op de prestatieverklaring volgens Bouwproductenverordening 305/2011 en de eisen voor prestatieverklaring van Annex ZA. De brandwerende middelen die Woodsafe Timber Protection gebruikt, worden uitsluitend industrieel gebruikt en worden niet als apart product verkocht.

Wilt u onze experts raadplegen? U vindt onze experts hier.