MEDIA

Alle informatie en afbeeldingen op de website van Woodsafe Timber Protection en in alle documentatie vallen onder het auteursrecht van Woodsafe Timber Protection, Thomas Bengtsson. Indien u interesse hebt in beeldmateriaal en logo's, kunt u deze gebruiken na overleg met en schriftelijke toestemming van Woodsafe Timber Protection. In overeenstemming met de auteurswet wordt aangifte gedaan van misbruik van tekst en afbeeldingen.

Bij het gebruik van het Woodsafe-logo moet altijd de originele kleur worden gebruikt. De beeldverhoudingen van het logo mogen niet worden gewijzigd. Bij gebruik van ons beeldmateriaal moet altijd worden verwezen naar Woodsafe. Woodsafe ® is een gedeponeerd handelsmerk in Europa dat in bezit is van Woodsafe Timber Protection AB/Thomas Bengtsson.