KLANTENSERVICE: BRANDVEILIGHEIDSCONSULTANTS

Als deskundig BRANDVEILIGHEIDSCONSULTANT of als interne consultant bij een bouwbedrijf moet u bekend zijn met vier belangrijke richtlijnen die u moet volgen om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

  1. Houtproducten met brandwerende impregnatie vallen onder de verplichting van CE-certificering
  2. Houtproducten met brandwerende impregnatie vallen onder de verplichting van DoP (prestatieverklaring).
  3. De fabrikant is verplicht om doorlopende kwaliteitscontrole uit te voeren in overeenstemming met de Zweedse Wet op de Ruimtelijke Ordening (SFS 2010:900), net zoals een bewijs van typegoedkeuring fabricagecontrole door een derde partij vereist.
  4. Elke afzonderlijke houtsoort vallen onder verplichte certificering waarbij daadwerkelijk wordt verwezen naar de juiste normen, bijvoorbeeld geharmoniseerde productnormen.

Woodsafe is een erkend fabrikant

Sinds 2008 zijn onze diensten goedgekeurd en sinds 2009 zijn wij als eerste fabrikant in Noord-Europa voorzien van een CE-certificaat volgens de geharmoniseerde productnormen EN14915 en EN13986. Ons kwaliteitsysteem is gewaarborgd volgens Annex ZA, systeem 1. Onze kennis van brandwerende impregnatie van hout is onze kracht. Als deskundig consultant kunt u kunt u erop vertrouwen dat u de juiste producten kiest. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens ISO 9001, afgegeven door SP.

Waarom certificering en controle door een derde partij?

U draagt als deskundig brandveiligheidsconsultant de verantwoordelijkheid om een fabrikant aan te wijzen die bevoegd is om met brandwerende impregnatie behandeld hout op de markt te brengen. 'Bevoegd' houdt in dat de diensten en kwaliteitssystemen van de fabrikant gecertificeerd zijn en worden gecontroleerd door een derde partij. Een fabrikant die niet wordt gecontroleerd door een derde partij, en producten levert die niet gecertificeerd zijn, d.w.z. die uitsluitend op brandveiligheid zijn getest en zijn geclassificeerd, is niet hetzelfde als een bevoegd fabrikant. Het is zeer belangrijk dat u als deskundig consultant begrijpt dat de conclusies van een brandveiligheids- of classificatierapport geen goedkeuring kunnen en mogen vormen voor gebruik van materiaal in permanente bouwwerken.

Een bewijs van typegoedkeuring is niet langer een verplichting van het Bouwreglement, maar de Zweedse Wet op de Ruimtelijke Ordening vereist wel kwaliteitsborging. Dit sluit in de praktijk alle systemen uit die systemen voor fabricagecontrole niet volgen, zoals fabricagecontrole door erkende instanties, bijv. SP Technical Research Institute of Sweden (No.Body 0402).

Hoe weet u zeker dat de documenten in orde zijn? 

U moet niet alleen op de hoogte zijn van deze vier vereisten, u moet ook voldoende kennis hebben om certificeringen van andere documenten te kunnen onderscheiden. Er zijn allerlei problemen met onjuiste documentatie, bijv. brandveiligheidstests en classificatierapporten en andere documenten die de titel 'certificaat' hebben maar in werkelijkheid geen certificaten zijn volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening of de Bouwproductenverordening van de EU e.d. Er zijn voorbeelden waarbij instanties een certificaat voor een product of fabrikant uitschrijven die een product algemeen beschrijven als gecertificeerd B-s1,d0. Het certificaat voldoet dan in werkelijkheid niet aan de eisen van Annex ZA en Bouwproductenverordening 305/2011. Zo'n document heeft 'certificaat' als titel, maar is dat eigenlijk niet volgens de eisen van de Bouwproductenverordening.

Het is niet altijd eenvoudig om de documentatie te beoordelen

Wij raden aan om u als deskundig consultant niet blind te staren op bijv. B-s1,d0. Er zijn meer factoren die even belangrijk zijn, bijv.
    •   Wordt voldaan aan de criteria voor B-s1,d0 met of zonder 
         luchtspleet?
               - B-s1,d0 zonder luchtspleet is in veel gevallen B-s2,d0 met 
                  luchtspleet. 
    •   Is de relevante houtsoort gecertificeerd? 
              - Gecertificeerd sparrenhout kan geen vervanging zijn van 
                 andere houtsoorten, bijv. grenen.
    •   Wat is de laagste dikte van de houtsoort voor goedkeuring als 
         B-s1,d0?
             - Goedkeuring bij 25 mm betekent nog niet goedkeuring bij bijv. 
                15 mm. 

Andere factoren die de prestaties beïnvloeden en moeten blijken uit het certificaat:
    •   Wordt voldaan aan de criteria voor B-s1,d0 als de sparplaat wordt 
         beschilderd? 
    •   Wordt voldaan aan B-s1,d0 als de plaat wordt gemonteerd als 
         beschot, waardoor de plaat aan vier kanten wordt blootgesteld? 
    •   Wordt voldaan aan B-s1,d0 als de multiplexplaat wordt 
         geperforeerd?
             - Dat vlak multiplex B-s1,d0 is, betekent niet dat geperforeerd 
                multiplex B-s1,d0 is.

Brandwerende impregnatie vergelijken met brandwerend schildere

We gaan de verschillen niet in detail bespreken, maar er zijn een paar factoren waar u rekening mee moet houden. Dit zijn onder andere:

    •   Beschotten moeten aan alle vier kanten brandwerend worden 
         geschilderd om te voldoen aan de eisen voor gangbare montering 
         bij daken en wanden, bijv. in sporthallen, gangen enz. 
    •   Geperforeerd multiplex moeten aan de voor- en achterkant en in elk
         geperforeerd gat brandwerend worden geschilderd om te voldoen 
         aan de eisen voor geperforeerd multiplex.
    •   Uitvoering ter plekke is handmatig en wordt niet beschouwd als 
         gecontroleerd met betrekking tot industriële producten.

Woodsafe raadt aan om de eigen controle vast te leggen volgens het boorgatprincipe in de instructies voor het controleren van de werkplek van de Scandinavische branchevereniging NBT (http://www.nordbt.se), zoals aanbevolen door SP.