HET MILIEUBELEID VAN WOODSAFE

Ons milieubeleid is erop gericht dat wij voldoen aan de milieutechnische eisen die de milieu-instanties en de klanten aan ons stellen, en dat het bedrijf is gecertificeerd volgens ISO 14001 voor systematische duurzaamheid. Wij werken op de volgende manieren aan continue verbetering en het voorkomen van verontreiniging: 

  • Bij de ontwikkeling van impregnatiemethodes wordt rekening gehouden met de energieconsumptie van het product. 
  • De hoeveelheid afval wordt zoveel mogelijk beperkt en het restafval wordt gesorteerd. 
Wij geven de hoogste prioriteit aan een milieuvriendelijke keuze van hulpbronnen, zoals elektriciteit en verwarming door biobrandstof. Het bedrijf heeft actief gekozen voor groene stroom uit water- en windkracht. 

Wilt u onze experts raadplegen? U vindt onze experts hier.