BOUWPRODUCTENVERORDENING VAN DE EU

Er gelden nu wetten voor certificering

Er gelden nu wetten voor certificering

Het is niet langer optioneel om houtproducten te voorzien van een CE-markering. Op 1 juli 2013 werd een nieuwe EU-wet van kracht die CE-markering van houtproducten verplicht maakt: EN13915, EN13986.

Bouwproductenverordening van de EU CPR 305/2011

-Deze wet stelt hoge eisen aan u, of u nu een opdrachtgever, groothandelaar of fabrikant bent. Iedereen heeft binnen zijn eigen gebied de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan. U kunt uw verantwoordelijkheid niet van u afschuiven door te verwijzen naar wat de verkoper of fabrikant u verteld heeft. U moet altijd om documentatie vragen. Vergeet niet dat u de juiste documentatie nodig hebt en dat bijvoorbeeld afzonderlijke brandtests enz. niet volstaan.

  • CE-markering: certificering volgens EN14915, EN13986.
  • Gewijzigde eigenschappen = controlesysteem volgens Annex ZA.
  • In andere gevallen, bijvoorbeeld K210/B-s1,d0 of SP-Fire 105, geldt bewijs van typegoedkeuring.
Deze certificeringen moeten altijd worden gegarandeerd door middel van:

Fabricagecontrole door een derde partij, bijvoorbeeld SP. DBI, SINTEF enz.

De meningen zijn verdeeld over de etiketten van de kwaliteitsborging. Sommige mensen beweren dat CE-markering niet meer is dan een zelfverklaard keurmerk en dat typegoedkeuring een bewijs is dat producten voldoen aan Zweedse bouwwetten. In werkelijkheid zijn een CE-markering en een typegoedkeuring gelijkwaardig als het gaat om brandbeveiliging van hout en materiaalveranderende eigenschappen van hout.

De CE-markering is een gemeenschappelijk Europees label dat in principe neerkomt op een gegarandeerde kwaliteit van de inhoud. Maar als de eigenschappen van een materiaal worden veranderd, zoals het geval is bij impregnatie door Woodsafe, is de CE-markering onderdeel van het controlesysteem 1 van Annex ZA, de hoogste norm voor controlesystemen. Dit betekent dat bij de kwaliteitsborging en de beoordeling van het product dezelfde criteria worden gebruikt als bij typegoedkeuring.

LET OP: CE-markering binnen de criteria brandveilig hout met materiaalverbeterende eigenschappen tegen brand kan alleen worden uitgevoerd door een gemachtigde aangemelde instantie, bijv. SP. Dit betekent dat een eigen verklaring dat de productie voldoet aan een geharmoniseerde productnorm, geen geldige documentatie vormt wanneer op het houtproduct brandveiligheidsregels van toepassing zijn.

Woodsafe benadrukt al geruime tijd hoe belangrijk het is dat de aannemer of koper producten gebruikt die voldoen aan de brandveiligheidseisen—onder dezelfde voorwaarden en onder de juiste omstandigheden. Een product dat een brandveiligheidstest of classificatierapport weergeeft, kan op basis van de relevante wettelijke bouwvoorschriften nooit worden geaccepteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer of koper om volledig te garanderen dat een product zonder certificering naar behoren functioneert.

Hieronder vindt u voorbeelden van de wet- en regelgeving en verordeningen die van toepassing zijn op het gebruik van hout:

  • SFS 2010:900
  • Boverkets BBR
  • het Bouwreglement van Boverket
  • Annex ZA
  • e.a.

Door brandwerend hout van Woodsafe te gebruiken kiest u houtproducten die in overeenstemming met het bovenstaande voldoen aan alle relevante eisen. Woodsafe controleert voortdurend op wijzigingen in wet- en regelgeving en past deze waar nodig toe.