WOODSAFES MILJØPOLITIK

Vores miljøarbejde går ud på, at opfylde de miljøkrav som myndigheder og kunder stiller til os, og virksomheden er certificeret efter ISO 14001 for vores systematiske bæredygtige miljøarbejde. Vores arbejde med løbende forbedringer og forebyggelse af forurening betyder følgende: 

  • Ved udvikling af imprægneringsmetode tages der hensyn til produktets energiforbrug. 
  • Mængden af ​​affald begrænses så vidt muligt, og det resterende affald sorteres.   
Vi bør så vidt muligt prioritere miljøvenligt valg af ressourcer, såsom el og varme ved biobrændsel. Virksomheden har gjort et aktivt valg for at vælge miljøvenlig elektricitet såsom vand og vind.