WOODSAFES KVALITETS- OG VURDERINGSSYSTEM

Woodsafe Timber Protection er certificeret ifølge ISO 9001 i henhold til SP certificering. Vores certificering viser, at vi gennemfører systematisk kvalitetsarbejde og har et kvalitetsstyringssystem for brandimprægnering, kontrol og løbende forbedring og effektivisering. Vi er underleverandør af tjenester til at imprægnere træ mod brand til indendørs og udendørs brug. For os betyder kvalitet at vi leverer tjenester og produkter, der opfylder vores kunders høje forventninger til kvalitet, levering, service og rentabilitet. For at opnå dette arbejder vi i henhold til retningslinjerne i ISO 9001 på følgende måde:  

  • Et tæt og langsigtet samarbejde med godkendte organer for brandtest og certificering for at imødekomme den enkelte kundes behov og ønsker.
  • I samarbejde med kunderne og akkrediterede organer udvikler vi metoder til at opfylde de brandtekniske krav til bygværker.  
De ansatte skal være kompetente og engageret til løbende at forbedre processer og kvalitetsstyring.