Woodsafe FirePRO™

Woodsafes imprægneringsstandard for brandsikring til indendørs og udendørs anvendelse. Woodsafe FirePRO™-imprægneret materiale fremstillet af massivt træ og krydsfiner kan behandles på forskellige måder, f.eks. lak, bejdsning og topcoat, uden at miste ydeevne såsom B-s1,d0. Woodsafe FirePRO™ kan med fordel anvendes til træfacader i flere etager og altaner, der skal males, indendørs væg- og loftsbeklædning, byggeri, applikationer til akustik (f.eks. forskalling, perforeret krydsfiner, emballage, offshore, køretøjer såsom tog og lastbiler, etc.). Woodsafe FirePRO™ er anført på UK Wood Protection Association (WPA) som ”humidity resistance (HR)”, hvilket betyder, at produktet er resistent uden udvaskningsdefekter. Woodsafe FirePRO™ er DoP-erklæretog CE-certificeret i henhold til EN14915:2013, EN 13986:2004 for de fleste typer af træ og krydsfiner, såsom fyr, gran, eg, lærk, cedertræ, birk, ask og andre, samt krydsfiner, birk, fyr, gran og poppel. Certificeringen af ​​Woodsafe FirePRO™ omfatter over 31 variationer og mere end 130 forskellige slags træ, brandklasse, behandling og forarbejdning.

Broschyr         

Hygroskopicitet  

Woodsafe FirePRO™ er sammensat af ikke-hygroskopiske stoffer og indeholder ikke stoffer, som f.eks. ammonium, urinstof, di-ammonium, monoammoniumphosphat og lignende. Woodsafe FirePro™ er omfattet af typegodkendelsebevis som ikke-hygroskopisk produkt via bestandighedstest med brandegenskab CEN/TS 15912:2012 DRF INT, INT1, EXT.

Forebyggende personbeskyttelse  

Anvendelse ifølge AMVs anbefaler beskyttelsesbriller, handsker og åndedrætsværn til situationer, som kræver det, og sørg for god ventilation ved slibning og støv. I en akut nødsituation skal du kontakte en læge på alarmtelefonnummer 112. I tilfælde af øjenskader skylles forsigtigt med lunkent vand fra drikkeglas eller specielle vandbeholdere, indtil smerten forsvinder. Hvis irritationen varer ved, kontaktes læge på alarmtelefonnummer 112 og medbring sikkerhedsdatabladet for produktet.

Fastgøringsmateriale 

Hvis fastgøringsmateriale beskyttes med uigennemsigtig farve anbefales kvalitet i henhold til industristandarder. Hvis fastgøringsmateriale ikke beskyttes med uigennemsigtig farve anbefales kvalitet af fastgøringsmaterialer såsom søm og skruer på samme måde som for Woodsafe Exterior® Fire-X™.  

International Building Code (IBC) Paragraf 2304.9.5.3. Fastgøringsmateriale til behandlet træ, der anvendes udendørs eller i våde eller fugtige omgivelser. Fastgørelse, herunder møtrikker og mursten, til brandsikringsbehandlet træ, der anvendes udendørs eller på våde og fugtige steder, skal være pigge af rustfrit stål af mindst A2 kvalitet. Til søs eller på lignende steder kræves mindst A4 kvalitet. 

Woodsafe Timber Protection anbefaler altid at bruge fastgøringsmateriale i rustfrit stål (A2 eller A4) til udendørs, fugtig og vejrudsat montering af Woodsafe Exterior FirePRO™. Denne anbefaling er omend endnu vigtigere for træsorter, som f.eks. cedertræ, eg, termo-træ og træ med indhold af tannin, træets surhedsgrad, etc.  

Byggeaffald 

Woodsafe FirePRO™ byggeaffald skal sorteres som brændbart træ. Forbrænding i eget forbrændingsanlæg anbefales ikke på grund af forværrede forbrændingsegenskaber, som kan skade anlægget. Biprodukter fra Woodsafe FirePRO såsom savsmuld og spåner bør ikke anvendes som dyrestrøelse eller til fremstilling af fast brændsel, såsom briketter, træflis eller lignende.

Kontakt med beton 

Træ, som er brandsikringsbehandlet med Woodsafe FirePRO™, kan anvendes i kontakt med beton eller murværk, som ikke vil blive våd eller fugtig under brug. For eksempel er tærskler og vinduesblokering på betonvægge eller udvendigt murværk acceptable anvendelser, så længe de indbygget i bygningsværket og ikke udsættes for fugt eller vand. Woodsafe FirePro™ kan anvendes i kontakt med tørre betongulve. Træ, der er behandlet med Woodsafe FirePro™, må ikke anvendes i kontakt med våde betongulve eller betongulve, der kan blive udsat for fugt, afskylning eller oversvømmelse.

Overfladebehandling af træpanel/krydsfiner til indendørs brug 

Woodsafe FirePro™ kan være overfladebehandles til indendørs brug med varige egenskaber mod brand såsom B-s1,d0 ifølge certificering. Godkendte malingssystemer efter certifikat SC0243-09 omfatter bl.a. vandbaserede topcoats, lak og pigmenterede topcoats og opløsningsmiddelbaserede topcoats, lak og to komponente syrelak og Hardwax. Overfladebehandlede træpaneler til indendørs brug anbefales for at bevare træets nuance længere og for at beskytte træet mod forurenende stoffer, men det er ikke påkrævet.

Holdbarhed

Woodsafe FirePRO™ har godkendte resistente egenskaber til udendørs anvendelse i henhold til CEN/TS 15912 DRF1, DRF2, EXT med malet overflade, fabrikat Engvall & Claesson og andre. Oplysninger om farveskemaer besvares via support(@)woodsafe.se.

Forarbejdning 

Woodsafe FirePRO™ kan beskæres og tilpasses i længde og der kan laves huller til Eldon, fiberslibning etc. Derimod må materialet ikke justeres i dimension i et sådant omfang, at en betydelig mængde flammehæmmende materiale fjernes. Kontakt Woodsafe support for flere oplysninger.

Naturligt indhold af stoffer i den træsort, der imprægneres 

Visse træsorter har et større eller mindre indhold af mineraler, harpikser, lignin og syre, som f.eks garvesyre i egetræ. Sådanne stoffer kan reagere under visse betingelser i imprægneringsprocessen, hvor f.eks. garvesyre kan misfarve eg til en sort, blå-sort eller blå misfarvning, og i tørringsprocessen kan der forekomme udslæt af harpiks og lignin. Dette fænomen kan ofte poleres væk, men det er en naturlig egenskab, der ikke er reklamationsbar. Kvaliteten af ​​det leverede materiale er af stor betydning for et optimalt resultat. Der findes flere oplysninger i Woodsafe16 Appendiks FRW.

Overfladebehandling

Woodsafe FirePro™-imprægneret træmateriale skal overfladebehandles ved udendørs montering i modsætning til Woodsafe Exterior® Fire-X™, som ikke skal overfladebehandles. Malingssystem, som skal anvendes, skal levere høj industriel kvalitet, kontakt support@woodsafe.se for flere oplysninger. Maling skal altid ske ifølge princippet base, mellemliggende og efterbehandlende gloss med tilstrækkelig tørretid for tykkelsen af ​​hvert lag. For udførelsesformen henvises der til separat anvisning for maling.

Ikke anbefalede overfladebehandlingssystemer    

Behandlingssystemer såsom jernvitrol og siliciumbehandling har en lav effekt på Woodsafe FirePRO™-imprægneret træ, og giver derfor ikke den samme hurtige gråtoningseffekt i sammenligning med ubehandlet træ. Andre systemer, der ikke anbefales, omfatter blandt andet jordmaling, som ikke giver tilstrækkelig vejrbeskyttelse. Kontakt support@woodsafe.se for flere oplysninger eller ring +46 21 147273.

Tagventilation 

Tagventilation med en naturlig fri strøm af luft er meget ønskelig for alle slags trælofter, behandlet eller ej, fordi det giver mulighed for at fugt udledes, når taget opvarmes af solens stråler uanset årstiden. Dette skyldes "skorstenseffekten", hvor luften naturligt stiger til vejrs, når det opvarmes. I en skrånende tagventilation fjerner den naturlige luftcirkulation fugt meget effektivt. Opvarmet luft undslipper ved tagrygningen (sammen med vanddamp, som fordamper fra træ) samtidig med, at der trænger frisk luft ind ved gulvkonstruktionen. 
  
 Den friske luft opvarmes, mens den stiger til vejrs, hvilket reducerer dens relative fugtighed og øger dens evne til at absorbere vanddampe. Denne strøm stopper stort set om natten og i overskyet, fugtigt vejr på grund af mangel på solopvarmning, hvilket betyder, at fugtig udeluft ikke trænger ind på disse tidspunkter.  

Fugt akkumuleres i taget som følge af aktiviteter, der foregår indenfor i beboelsesrum, såsom madlavning og brusebad. Den luftbårne vanddamp bevæger sig opad gennem mange små "lufthuller" ved sammenføringer og ved hjørnet mellem væg og loft, hvilket gør det muligt for luft og luftbåren fugt at strømme opad i loftsrummet. Fugten kondenserer ofte på de kolde tagflader, hvilket øger niveauet af fugt i træet og undertiden gør, at vandet drypper ned på isoleringen. Fugtbarrierer kan mindske spredningen af ​​fugt i loftsrummet, men luftlækage kan betyde op til 10 gange mere fugt inde på loftet end spredning gennem gips eller andet materiale. Eftersom en fugtbarrierer kun stopper omkring 10% af ​​fugtstrømmen til loftsrummet, synes det ikke logisk at halvere den mindste frie ventilerede plads, der kræves (fra 1/150 til 1/300) bare for at kunne anvende en fugtbarriere. 

Ventilatorer er en tvivlsom løsning. De fleste er temperaturaktiverede, hvilket betyder, at de ikke fungerer om vinteren, hvor fugt akkumuleres hurtigst. De er ikke en erstatning for naturlig ventilation. Gavlventiler hjælper heller ikke meget, fordi der ikke skabes nogen luftstrøm, medmindre vinden blæser lige præcis på. Der er ingen enkle svar på spørgsmålet om, hvor meget ventilation der er nødvendigt på et loft. Hvad man kan sige med sikkerhed er, at ventilationen bør være ligeligt fordelt mellem højderygsventilationen og gulvkonstruktionen for både ubehandlet og behandlet krydsfiner. Valmtag og fladt tag er sværere at ventilere korrekt, fordi deres form forhindrer god naturlig ventilation. Hver type skal analyseres individuelt for at sikre god fugtkontrol.

Ønsker du at tale med en af vores eksperter?