Woodsafe Exterior® Fire-X™

Woodsafe Exterior® beskyttelse Fire-X™ brandimprægnering er unik på alle måder og giver dig som arkitekt frihed til at designe med træ, og giver downstream-brugere den rette tilstand til at bruge forskellige træsorter i udendørs og fugtige miljøer. Helt uden behov for anden beskyttende belægning såsom uigennemsigtig facademaling. Woodsafe Exterior® Fire-X™ giver en permanent vandtæt brandimprægnering, der tillader træet at aldre naturligt, så det med fordel kan bruges til træfacader, beklædning på altaner, lofter, tage, baldakiner og under jorden (f.eks. minedriftsmiljø), offshore, osv. Woodsafe Exterior® Fire-X™ er opført som udvaskningsresistent behandling i2012 UK Wood Protection Association Flame Retardants Manual. 

Woodsafe Exterior® Fire-X ™ er DoP erklæret og CE-certificeret i henhold til EN14915: 2013 for de fleste typer træ, som f.eks. cedertræ, lærk, gran, eg, og teknisk godkendt i henhold til SP-Fire 105 facebeklædning på cedertræspåner og varmebehandlet fyrretræ.

Hygroskopicitet  

Woodsafe Exterior® Fire-X™ er sammensat af ikke-hygroskopiske stoffer og indeholder ikke stoffer, som f.eks. ammonium, urinstof, di-ammonium, monoammoniumphosphat, etc.

Forebyggende personbeskyttelse

Anvendelse ifølge AMVs anbefaler beskyttelsesbriller, handsker og åndedrætsværn til situationer, som kræver det, og sørg for god ventilation ved slibning og støv. I en akut nødsituation skal du kontakte en læge på alarmtelefonnummer 112. I tilfælde af øjenskader skylles forsigtigt med lunkent vand fra drikkeglas eller specielle vandbeholdere, indtil smerten forsvinder. Hvis irritationen varer ved, kontaktes læge på alarmtelefonnummer 112 og medbring sikkerhedsdatabladet for produktet.

Fastgøringsmateriale 

International Building Code (IBC) Paragraf 2304.9.5.3. Fastgøringsmateriale til behandlet træ, der anvendes udendørs eller i våde eller fugtige omgivelser. Fastgørelse, herunder møtrikker og mursten, til brandsikringsbehandlet træ, der anvendes udendørs eller på våde og fugtige steder, skal være pigge af rustfrit stål af mindst A2 kvalitet. Til søs eller på lignende steder kræves mindst A4 kvalitet. Woodsafe anbefaler altid at bruge fastgøringsmateriale i rustfrit stål (A2 eller A4) til udendørs, fugtig og vejrudsat montering af Woodsafe Exterior® Fire-X™. Anbefaling er omend endnu vigtigere for træsorter, som f.eks. cedertræ, eg, termo-træ og træ med indhold af tannin, træets surhedsgrad, etc.

Byggeaffald 

Byggeaffald med Woodsafe Exterior® Fire-X™ skal sorteres som brændbart træmateriale. Forbrænding i eget forbrændingsanlæg anbefales ikke på grund af forværrede forbrændingsegenskaber, som kan skade anlægget. Biprodukter fra Woodsafe Exterior® Fire-X™ såsom savsmuld og spåner bør ikke anvendes som dyrestrøelse eller til fremstilling af fast brændsel, såsom briketter, træflis eller lignende.

Holdbarhed         

Woodsafe Exterior® Fire-X™ har godkendte resistente egenskaber til udendørs anvendelse, herunder ASTM 2898D. Woodsafe Exterior® Fire-X™ kan bruges i fugtige sø-, hav- og kystnære miljøer uden krav til overfladebehandling.

Forarbejdning 

Woodsafe Exterior® Fire-X™ kan beskæres og tilpasses i længde og der kan laves huller til Eldon, fiberslibning etc. Derimod må materialet ikke justeres i dimension i et sådant omfang, at en betydelig mængde flammehæmmende materiale fjernes. Kontakt Woodsafe support for flere oplysninger.

Træ indeholder naturlige stoffer 

Visse træsorter har et større eller mindre indhold af mineraler, harpikser, lignin og syre, som f.eks garvesyre i egetræ. Sådanne stoffer kan reagere under visse betingelser i imprægneringsprocessen, hvor f.eks. garvesyre kan misfarve eg til en sort, blå-sort eller blå misfarvning, og i tørringsprocessen kan der forekomme udslæt af harpiks og lignin. Dette fænomen kan ofte poleres væk, men det er en naturlig egenskab, der ikke er reklamationsbar. Kvaliteten af ​​det leverede materiale er af stor betydning for et optimalt resultat. Der findes flere oplysninger i Woodsafe16 Appendiks FRW.

Maling af facade og træpaneler 

Woodsafe Exterior® Fire-X™-impregneret træ er ikke beregnet til at blive malet. Hvis der alligevel foretages maling, ligger ansvaret for det endelige resultat hos den, som udfører malingen og ikke Woodsafe.

Tagventilation 

Tagventilation med en naturlig fri strøm af luft er meget ønskelig for alle slags trælofter, behandlet eller ej, fordi det giver mulighed for at fugt udledes, når taget opvarmes af solens stråler uanset årstiden. Dette skyldes "skorstenseffekten", hvor luften naturligt stiger til vejrs, når det opvarmes. I en skrånende tagventilation fjerner den naturlige luftcirkulation fugt meget effektivt. Opvarmet luft undslipper ved tagrygningen (sammen med vanddamp, som fordamper fra træ) samtidig med, at der trænger frisk luft ind ved gulvkonstruktionen. 

Den friske luft opvarmes, mens den stiger til vejrs, hvilket reducerer dens relative fugtighed og øger dens evne til at absorbere vanddampe. Denne strøm stopper stort set om natten og i overskyet, fugtigt vejr på grund af mangel på solopvarmning, hvilket betyder, at fugtig udeluft ikke trænger ind på disse tidspunkter.  

Fugt akkumuleres i taget som følge af aktiviteter, der foregår indenfor i beboelsesrum, såsom madlavning og brusebad. Den luftbårne vanddamp bevæger sig opad gennem mange små "lufthuller" ved sammenføringer og ved hjørnet mellem væg og loft, hvilket gør det muligt for luft og luftbåren fugt at strømme opad i loftsrummet. Fugten kondenserer ofte på de kolde tagflader, hvilket øger niveauet af fugt i træet og undertiden gør, at vandet drypper ned på isoleringen. Fugtbarrierer kan mindske spredningen af ​​fugt i loftsrummet, men luftlækage kan betyde op til 10 gange mere fugt inde på loftet end spredning gennem gips eller andet materiale. Eftersom en fugtbarrierer kun stopper omkring 10% af ​​fugtstrømmen til loftsrummet, synes det ikke logisk at halvere den mindste frie ventilerede plads, der kræves (fra 1/150 til 1/300) bare for at kunne anvende en fugtbarriere.   

Ventilatorer er en tvivlsom løsning. De fleste er temperaturaktiverede, hvilket betyder, at de ikke fungerer om vinteren, hvor fugt akkumuleres hurtigst. De er ikke en erstatning for naturlig ventilation. Gavlventiler hjælper heller ikke meget, fordi der ikke skabes nogen luftstrøm, medmindre vinden blæser lige præcis på.  

Der er ingen enkle svar på spørgsmålet om, hvor meget ventilation der er nødvendigt på et loft. Hvad man kan sige med sikkerhed er, at ventilationen bør være ligeligt fordelt mellem højderygsventilationen og gulvkonstruktionen for både ubehandlet og behandlet krydsfiner. Valmtag og fladt tag er sværere at ventilere korrekt, fordi deres form forhindrer god naturlig ventilation. Hver type skal analyseres individuelt for at sikre god fugtkontrol. 

Ønsker du at tale med en af vores eksperter?