STØTTE TIL BYGGEENTREPRENØRER

I din rolle som bygherre/entreprenør er det dit ansvar at bruge certificerede produkter. Brandbeskyttelse er sikkerhed, og skal tages meget seriøst i henhold til de lovmæssige krav til produktets ydeevne. Brandsikring er en omkostning, men du kan ikke skyde genvej ved at anvende produkter, der er billigere på bekostning af ikke at blive certificeret til brug. Ingen bygherre vil f.eks. tage en chance ved at bruge "materiale med lav holdbarhed" eller "ikke godkendt elektrisk tilladelse" eller "ikke godkendt byggemateriale".

I takt med at efterspørgslen efter træbeklædning, facadebeklædning og dekorative materialer øges, så øges også behovet for entreprenørers viden og bevidsthed om brandsikkerhed. Øgede krav til brandsikkerhed stiller højere krav til dig som bygherre om at kende reglerne vedrørende træprodukternes egenskaber mod brand. Hvad er B-s1,d0? En kombination af papir, en lav pris eller et produkt, som opfylder de nationale bygningsreglementer i henhold til byggelovgivningen og EUs byggevareforordning med krav om CE-mærkning.

Brochure

System for dokumentkontrol 

Synes du, at brandsikkert træ er kompliceret     

Måske synes du, at brandsikkert træ er kompliceret. Derfor anbefaler vi, at bygherrer bruger Appendiks E og Appendiks C for at gøre det lettere at sammenligne ​​de forskellige produkters egenskaber, kvalitetssystemer og mere. Kontakt vores support eller Woodsafe Premium Partnere for korrekt indkøb og den bedst mulige støtte. Vores partnere giver dig problemfri levering af brandhæmmende træprodukter til byggeprojektet for dine klienter/kunder.     

"Den nemmeste måde at sikre et vellykket projekt på, er ved at gøre det godt fra starten, ikke at korrigere forkerte beslutninger"

Premium Partners

Kunsten at vælge mærke/leverandør     

Grundlæggende er selvfølgelig, at kravet om brandklasse er opfyldt og være certificeret i henhold til EUs byggevaredirektiv 305/2011. Men en brandklassificering i et dokument betyder ikke, at produktet selvfølgelig er egnet til anvendelse. Træ er et levende materiale med unikke egenskaber og en evne til at kunne brandsikres. Afhængigt af din anvendelsesbehov er du nødt til at tage hensyn til mere end blot brandklassificeringen. Der er naturligvis andre produkter end Woodsafes på markedet. Det spørgsmål, du bør stille, er, hvorfor et produkt er certificeret og ikke, hvorfor et produkt er dyrere end et andet. Woodsafes servicetjeneste at brandimprægnere træ omfatter en række certificerede produkter/ydelser i henhold til lovgivning og regulering, og består af mere end 100 kombinationer af træ, brandklasse, efterbehandling og meget andet. Vi kender reglerne, og vi vil gerne hjælpe dig.  

 Den nemmeste måde at sikre et vellykket projekt på, er ved at gøre det godt fra starten, ikke at korrigere forkerte beslutninger!