STØTTE TIL BRANDKONSULENTER

I din rolle som sagkyndig brandkonsulent, eller som intern konsulent på et byggeprojekt, er der fire vigtige faktorer, som du har brug for at vide og især følge, hvis du og virksomheden skal overholde lovgivningen.

  1. Brandimprægneret træ er omfattet af de obligatoriske krav til CE-certificering 
  2. Brandimprægnerede træprodukter er omfattet af de obligatoriske krav i ydeevnedeklarationen (DoP).  
  3. Fabrikanterne er underlagt krav om, at i lighed med typegodkendelsekravene for produktionsinspektion af tredjepart skal de kunne bevise løbende kvalitetskontrol i henhold til EUS forordning om byggemateriale, planlægning og byggeri (SFS 2010: 900). 
  4. Hver enkelt træsort er omfattet af de obligatoriske krav, der skal certificeres, og det skal kontrolleres, om certificering virkelig refererer til korrekte standarder, f.eks. harmoniserede produktstandarder. 

Woodsafe er godkendte producenter     

Vores tjenester har været godkendte siden 2008, og i 2009 startede vi som den første producent i Nordeuropa. Vores ydelser er også CE-certificerede i overensstemmelse med harmoniserede produktstandarder EN14915 og EN 13986. Vores kvalitet er sikret i henhold til tillæg bilag ZA, system 1. Vores viden om brandbehandlet træ er vores ekspertise, hvilket giver dig som sagkundig konsulent/brandkonsulent tryghed i dit arbejde og i dit valg af certificerede produkter. Vores kvalitets- og vurderingssystem er certificeret i henhold til ISO 9001, udstedt af SP.

Hvorfor certificering og tredjeparts kontrol?

Vi mener, at du som sagkyndig brandkonsulent har et ansvar for at anbefale og/eller henvise til fabrikanter med tilladelse til at forhandle brandimprægneret træ på markedet. Berettigelse betyder, at producentens tjenester og kvalitetssystem er certificeret og er under tredjeparts kontrol. Producenter, der ikke er under tredjeparts kontrol og produkter, som ikke er certificerede, dvs. kun brandtestede og klassificerede, er ikke det samme som autoriserede fabrikanter. Det er af største betydning for dig i din rolle som en ekspertkonsulent at forstå vigtigheden, at ​​resultatet i en brand- og klassifikationsrapport ikke, og må ikke, udgøre godkendelse til brug i permanente bygningsstrukturer.  

Typegodkendelsesattest er ikke længere et krav i BBR, men kvalitetssikring er efter byggelovgivningen, hvilket i praksis udelukker ethvert system, der ikke følger systemet for produktionskontrol såsom tredjeparts produktionskontrol fra bemyndigede organer, som f.eks. SP Technical Research Institute (No.Body 0402).  

Hvordan ved du, om dokumenterne er korrekte 

Ud over disse fire obligatoriske krav bør du som en ekspertkonsulent i din professionelle rolle have tilstrækkelig viden til at kunne kende et dokument, som ikke er et certificeret dokument. Problemet med forkert dokumentation er omfattende, f.eks brandtest, klassifikationsrapporter, udformet dokument fra andre institutioner med titlen certifikat, men som i praksis ikke er en certificering ifølge byggeloven eller EUs forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (305/2011). Der er eksempler på, at institutioner udsteder certifikater for et produkt eller en producent, som generelt beskriver produktet som en certificeret B-s1, d0. Men i virkeligheden er det ikke det rigtige certifikat i henhold til kravene i bilag ZA og forordning 305/2011. Dokumentet har titel som et certifikat, men det er det ikke, hvis man skal holde sig til kravene i forordningen om byggevarer.

Det er ikke altid lige let at læse dokumentationen.  

Nogle råd til dig som en ekspert brandkonsulent er ikke at stirre sig blind på f.eks. B-s1,d0. Der er flere faktorer, der er lige så vigtige såsom 
        • Opfyldte krav, f.eks. B-s1,d0 med eller uden luftspalte?   
               - B-s1,d0 uden en luftspalte betyder i mange tilfælde B-s2,d0 med luftspalte.      
       • Er den aktuelle træsort certificeret?                
              - Certificeret gran kan ikke erstatte brugen af ​​andre træsorter,                     som f.eks fyrretræ.      
      • Hvad er træsortens tyndeste tykkelse for godkendelse B-s1,d0?                
            - Godkendelse på 25mm indebærer ikke godkendelse på f.eks. 15 mm.  

 Andre faktorer, der påvirker ydeevnen, og som skal fremgå klart i certifikatet er:     
     • Opfyldte krav, f.eks. B-s1,d0 f.eks. om granpanelet må males?     
     • Opfyldes B-s1,d0 selv, hvis panelet monteres som forskalling, hvilket giver  4-sidet eksponering.      
     • Opfyldes B-s1,d0, hvis krydsfinerpladen er perforeret?              
            - Glat krydsfiner B-s1,d0 betyder ikke, at perforeret krydsfiner har B-s1,d0.  

Sammenligning af brandimprægnering med brandsikringsmaling

Vi vil ikke gå i detaljer med forskellen, men der er nogle faktorer, du skal tage hensyn til og kontrollere. Disse omfatter:     

  • Forskalling skal brandmales på alle fire sider for at opfylde kravene for montering, som er almindeligt forekommende i tag og på væg, f.eks sportshal, korridorer etc.
  • Perforeret krydsfiner skal brandmales på forsiden og bagsiden           og i hvert perforeret hul for at overholde kravene, når der anvendes perforeret  krydsfiner. 
  • Udførelse på stedet er manuelt og anses for at være ukontrolleret i forhold  til industrivarer. 

Woodsafe anbefaler, at egenkontrol dokumenteres i henhold til borehulsprincippet udviklet af foreningenNordiskt Brandskyddat Trä (http://www.nordbt.se/se/) Vejledning til kontrol af arbejdspladsen som anbefalet af SP/NBT