STØTTE TIL ARKITEKTER

Nu behøver ingen arkitekt eller designer at være bekymret for manglende brandsikring, udvaskning eller andre svagheder som tidligere forekom i blandt andet salt-imprægnerede træprodukter og træbaserede plader. Ved at bruge Woodsafe brandsikkert træ får du adgang til vores viden om brandsikkert træ, som er blevet anvendt i over 25 år på verdensplan under mange forskellige klimatiske forhold. Vælg naturmaterialer (træ), og skab behagelige miljøer med f.eks. eg, lærk, fyrretræ, ahorn, birk, cedertræ, bøg, termo træ, ask, poppel, esp, gran og mange andre.

Støtte i projektet og foredrag

En almindelig situation er, at Woodsafe Timber Protection kommer sent ind i projektet. For at undgå tekniske hindringer, der virkelig ikke burde forekomme, er Woodsafes ekspertrådgivere mere end villige til at besøge, gennemgå og beskrive de forskellige muligheder. Hvis du ønsker forelæsning om emnet brandhæmmende træ, funktionsbeskrivelse og regler om CPR, bedes du kontakte teknisk support for yderligere oplysninger.

Arkitekters ansvar 

Som arkitekt bærer du et stort ansvar for at rådgive om og henvise til produkter med de rigtige egenskaber mod brand. Et almindeligt problem er, at de lovgivningsmæssige tekster kun henviser til brandklasse. Det er helt forkert udelukkende at henvise til brandklasse. Det kan lyde mærkeligt, men er let at forstå. Brandsikkerhed er omgivet af en række lovkrav og certificeringskrav. Loven skal følges; det er et faktum. Problemet er at vide, hvad loven egentlig kræver. Woodsafe forstår, at det kan virke kompliceret at forstå alle brandklasser og forskellige aktørers lovprisende ord om netop deres tjenester. Men hvis du som arkitekt følger denne tommelfingerregel, vil du gøre rigtigt. Alt hvad du behøver at notere i teksten er, om det påvirker krydsfiner eller massivt træ. Hvis det er begge, så kan du kopiere teksten ind i den regulerende tekst i byggeridokumenter. 

Anbefalet lovgivningsmæssige tekst for B-s1,d0 och K210/B-s1,d0 

Træ og krydsfinerplader skal brandimprægneres ifølge K210/B-s1,d0 af fabrikat Woodsafe eller tilsvarende. Leverandør/producent skal forud for indkøb/udførelse af beskyttelsesforanstaltninger for brand kunne fremvise DoP (deklaration om ydelse) samt CE-certifikat med henvisning til CPR 305/2011, EN 13986:2004 (krydsfiner) og/eller EN14915:2013 (massivt træ) i henhold til B-s1,d0 for den aktuelle træsort. Leverandøren/fabrikanten skal inden indkøb/udførelse af beskyttelsesforanstaltninger for brand også kunne fremvise typegodkendelsesattest, hvor det fastslås, at det aktuelle træ/krydsfiner er certificeret som K210/B-s1,d0. Tilsvarende produkt anses for at være et andet produkt med tilsvarende ydelse i henhold til Appendiks E. Med tilsvarende kompetence for producentens kvalitetsstyringssystem kan Appendiks C anvendes. Fremvisning af individuelle brandtestrapporter eller adkomstdokumenter med certifikat uden de ovenstående oplysninger er ikke godkendte dokumenter for projektets indkøb af brandimprægneret træ.

Anbefalet lovgivningsmæssig tekst for facadebeklædning SP-Fire 105 

Træpaneler skal brandimprægneres i henhold til SP-Fire 105 og B-s1,d0 af fabrikat Woodsafe eller tilsvarende. Leverandør/producent skal forud for indkøb/udførelse af beskyttelsesforanstaltninger for brand kunne fremvise DoP (deklaration om ydelse) samt CE-certifikat med henvisning til CPR 305/2011 EN14915:2013 i henhold til B-s1,d0 for den aktuelle træsort. Leverandøren/fabrikanten skal inden indkøb/udførelse af beskyttelsesforanstaltninger for brand også kunne fremvise typegodkendelsesattest, hvor det fastslås, at brandbeskyttelsesmaterialet har bestandige egenskaber i overensstemmelse med CEN/TS15912:2012 DRF EXT, alternativt ASTM 2898D. Tilsvarende produkt anses for at være et andet produkt med tilsvarende ydelse i henhold til Appendiks E. Med tilsvarende kompetence for producentens kvalitetsstyringssystem kan Appendiks C anvendes. Fremvisning af individuelle brandtestrapporter eller adkomstdokumenter med certifikat uden de ovenstående oplysninger er ikke godkendte dokumenter for projektets indkøb af brandimprægneret træ.