Miljø og sundhed

Miljø og sundhed

Woodsafe prioriterer miljø- og sundhedsmæssig sikkerhed
Woodsafe slutprodukter er ikke klassificeret som miljø- eller sundhedsfarlige. Fremstillingsprocessen foregår i lækagetæt zone og der er ingen emission i produktionen. Dette er meget højt prioritet hos Woodsafe Timber Protection.

Fri for bromerede flammehæmmere
I medierne debatteres om bromerede flammehæmmere med navne som PBB, PBDE, med mere. Ingen af disse stoffer findes i vores færdige slutprodukter eller i de af Osmose AB kvalitetssikrede råvarer som vi anvender.

Woodsafe brandsikrede træprodukter i relation til miljømærket Svanen.
Woodsafe Timber Protection bliver ofte spurgt, om Woodsafes brandbeskyttelse lever op til miljømærker f.eks. Svanen, Leed, Breeam. Svanemærket er et miljømæssigt system, som efterspørges i større og større udstrækning af såvel arkitekter, bygherrer og købere.

Svanen er kommet frem til følgende:

Woodsafe brandimprægneret træ og krydsfiner er ikke inkluderet i svanens kriterier ifølge kravene til specifikke stoffer i henhold til 021, 026. Det indebærer dermed, at Woodsafe brandimprægneret træ kan bruges i Svanemærkede projekter, som desuden bliver brandteknisk godkendt under EU Byggevareforordning 305/2011 samt Boverkets krav i henhold til BBR og PBL.

Kontakt os gerne for mere information.