MILJØ

I medierne fremhæves bromerede flammehæmmere som meget farlige, ofte i form af PBB og PBDE, men også borsyre anses for at være et farligt stof i henhold til REACH-listen. Woodsafe Timber Protection bruger to forskellige brandhæmmende produkter, der er produceret af Koppers Performance Chemicals Inc., USA, samt Hoover Inc., USA.
   
  • Koppers FirePRO® • indeholder ingen bromerede stoffer, men indeholder mindre mængde af borsyre i det færdige produkt. Tærskel for mærkningskrav og restriktioner er på 5,5 vægtprocent af borsyre. Denne grænse overskrides ikke, og derfor kræver Woodsafe FirePRO™-imprægneret træ og krydsfiner ikke mærkning. Produktet er godkendt af typegodkendelsesattesten i overensstemmelse med kravet om emission for indeklimaet. 
  • Koppers/Hoover Fire-X®  indeholder ingen bromerede stoffer og ingen borsyre.
Ingen af ​​Woodsafes imprægnerede træprodukter er omfattet af restriktioner for downstream-brugere, bortset fra henstillinger såsom AMV og vores produktfaktablade. Bortskaffelse sker i henhold til princippet om at sortere træaffald som brændbart træ. Forbrænding i eget forbrændingsanlæg anbefales ikke på grund af forværrede forbrændingsegenskaber, som kan skade små biomassekedler (der kan f.eks. dannes koksbelægning).

Svanen

Woodsafe Timber Protection bliver ofte spurgt, om Woodsafes brandbeskyttelse opfylder miljøsystemer, som f.eks. Svanen, Leed, Breeam, etc. Svanemærket er et miljømæssigt system, der kræver mere og mere af både arkitekter, bygherrer og købere. 

Efter at organisationen Svanen undersøgte Woodsafes tjenester, kom de frem til følgende konklusion: Woodsafe brandbehandlet træ og krydsfiner indgår ikke i Svanens kriterier i henhold til kravene for specifikke stoffer ifølge 021, 026. Det betyder derfor, at Woodsafe brandsikringsimprægneret træ kan bruges i Svanemærkede projekter. Vurderingen af brandhæmmende materiale bør derfor ikke medtages i helheden til Svanemærkning.  

Byggevarebedømmelse  

Woodsafe Timber Protection har fuld vurdering i henhold til kriterierne for bedømmelse af byggevarer.

EPD    

Mangler.

Leed

Ikke relevant som særskilt produkt. Woodsafe Timber Protection anbefaler, at vores erklæringer anvendes som grundlag for Leed-projekter.

Sunda Hus

Woodsafe Timber Protection har fuld vurdering i henhold til kriterierne for sunde bygninger.

Miljødeklaration    

Woodsafe Timber Protection opfylder miljødeklarationen.

Breeam 

Ikke relevant som særskilt produkt. Woodsafe Timber Protection anbefaler, at vores erklæringer anvendes som grundlag for Breeam-projekter.

Basta 

Mangler.

Diskutere med våre eksperter?