MET FAKTA OM VORES DAGLIGE ARBEJDE OG TILLADELSER TIL FREMSTILLING


ISO 14001     

Woodsafe Timber Protection holder ISO 14001 certifikat for systematisk miljømæssig bæredygtighed.

Håndtering af affald på Fågelbacken  

Woodsafe Timber Protection har en aftale med Vafab AB om håndtering af ​​selskabets samlede affald, herunder farligt affald, etc. 

Miljø- og sundhedforvaltning  

Woodsafe Timber Protection har tilladelser til at udføre deres arbejde. Myndighed for inspektion og uddelegeret myndighed for Länsstyrelsen i Västmanland inspektioner er Västerås by-, miljø- og sundhedsforvaltning.

Krisestyring  

Woodsafe Timber Protection har beredskabsplan for krisesituationer på arbejdspladsen. Akutte krisesituationer har også beredskab ifølge aftale med bl.a. Relita AB, AB Vafab.  

Reach 

Woodsafe Timber Protection erklærer forbedrede produktegenskaber på ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med byggevareforordningen 305/2011, appendiks ZA kravkriterier for ydeevnedeklaration. Brandbeskyttelsesmidlet Woodsafe Timber Protection bruges kun under industrielle betingelser, og sælges ikke som et særskilt produkt.