HVAD BETYDER TILSVARENDE PRODUKT

I et byggeridokument kan et specifikt produkt angives, men der skal altid indgå et ekstra "tilsvarende produkt". Men hvad betyder det? Er det en kombination af bogstaver og tal i en rapport, på faktablad eller klassifikationsrapport. Der findes faktisk ingen undtagelser for at ikke at angive fabrikat af et sådant produkt, som ikke er tilsvarende i f.eks. korrekt fremstillingscertificering, kvalitetskontrol, produktets ydeevne og mere. At sammenligne et testet og godkendt produkt med et andet produkt, som ikke opfylder tilsvarende ydelse, er en alvorlig afvigelse og bør rapporteres til bl.a. sagkyndig brandkonsulent.   

Woodsafe hjælper dig, som er en ekspert og downstream-bruger, til at fortolke de forskellige dokumenter og forklarer, hvilke dokumenter er gyldige i henhold til loven.   

Ønsker Du At Tale Med En Af Vores Eksperter?