EU byggevareforordning

EU byggevareforordning

Nu er der lov om certificering.

Det er ikke længere frivilligt at CE-mærke træprodukter. 1. juli 2013 trådte en ny EU-lov i kraft, som fastsætter obligatorisk CE-mærkning på træprodukter EN13915, EN 13986.

EU Byggevareforordning CPR 305/2011

-stiller høje krav til dig, uanset om du er kunde, engros sælger eller producent. Alle har ansvar inden for sit ansvarsområde for at sikre, at kravene til ydeevne er opfyldt. Du kan ikke skyde dit ansvar fra dig med henvisning til, hvad sælgeren eller producenten har fortalt dig.

Du bør altid kræve dokumentation. Husk - det er den korrekte dokumentation, du skal have, ikke fejlagtig f.eks. enkelte brandtests mm.

  • CE-mærkning - certificering i henhold til EN14915, EN 13986.
  • Ændrede egenskaber = kontrolsystem i henhold til bilag ZA.
  • I andre tilfælde, for eksempel. K210/B-s1, d0 eller SP-Fire 105 gælder typegodkendelsesattest.
Disse certifceringer skal altid sikres gennem:

Produktionskontrol af tredjepart f. eks. SP. DBI. Sintef mv.

Der er delte meninger om disse mærker for kvalitetssikring. Nogle hævder, at CE-mærkningen alene er en selvdeklareret præstation, og at typegodkendelse er en godkendelse og bevis for, at produkterne opfylder svensk byggelovgivning. Korrekt information er at både CE-mærkning og typegodkendelse er ligeværdige når det gælder brandsikring af træ og materialeforandrende egenskaber af træ.

CE-mærket er en fælles europæisk mærkning, der i princippet indebærer en kvalitetssikret indholdsfortegnelse, men når det drejer sig om ændringer af et materiales egenskaber, såsom Woodsafe brandsikringsimprægnering, så omfattes CE-mærkningen desuden af tillæg ZA kontrolsystem 1, som er den højeste kontrol i standarden. Det betyder, at produktet kvalitetssikres og undersøges med de samme kriterier, som typegodkendelse.

OBS: CE-mærkning i henhold til kriterierne for brandbeskyttet træ med materialeforbedrende egenskaber mod brand kan kun udstedes af et akkrediteret bemyndiget organ, f.eks. SP. Det indebærer, at selvangivelse som attesterer, at produktionen opfylder harmoniseret produktstandard er ikke gyldig dokumentation, når træproduktet er omfattet af regler mod brand.

Woodsafe har i lang tid understreget vigtigheden af, at bygherren eller indkøberen anvender produkter, der opfylder kravene for brandsikring - på samme vilkår og under de rette forudsætninger. Et produkt som påviser brandtest eller klassifikationsrapport, kan aldrig accepteres udfra gældende byggelovgivning. Ved valg af produkt uden certificering er det fuldt ud bygherrens og indkøberens ansvar at garantere funktionsdygtige egenskaber.

Nedenfor findes eksempler på lovgivning, foreskrifter og forordninger, der regulerer brugen af træ:

  • SFS 2010:900
  • Boverkets BBR
  • EU:s CPR 305/2011
  • Tillæg ZA
  • Med flere

Ved at anvende Woodsafe brandsikret træ så vælger du træprodukter, der opfylder samtlige relevante krav angivet ovenfor. Ændringer i lovgivningen og regler overvåges løbende af Woodsafe og suppleres om nødvendigt.